Vårmötet 2020 // Spring Meeting 2020

🖤 Ärade sektionsmedlemmar! 💚 [English below]

Onsdagen den 13 maj är det dags för denna läsperiod sektionsmöte. Mötet hålls via Zoom med start kl 17:15. Den preliminära agendan finns i den preliminära kallelsen (mail). Alla propositioner kommer bifogas den slutgiltiga kallelsen.

Under mötet kommer bl.a. val av GP, KAOS, talman samt revisor genomföras. Dessutom kommer den årliga sektionsbilden tas i form av en skärmbild.

För att kunna medverka på mötet måste du registrera dig till mötet i förväg med ditt fulla namn och e-mail via denna länken: https://chalmers.zoom.us/meeting/register/u5Itde-hqTgqGtTpb2zRCBdKr012w2QSXo6a
Efter att du har registrerat dig kommer du få ett bekräftelsemail med information om hur du kan medverka på mötet.

Notera att alkohol som valigt inte är tillåtet på mötet, även om det sker digitalt. Om du har några frågor om mötet, sektionen eller om du vill lägga fram en motion, kontakta Styret via styret@kfkb.se eller dyk upp på vår “Snacka med styret”-lunch den 6e maj kl. 12, här finns länk till facebook-evemanget: https://www.facebook.com/events/690480398447497/.

Hoppas vi ses online!

————————————————————————

🖤 Dear members of the KfKb Student Division! 💚

Wednesday the 13th of May it is time for this study period’s Student Division Meeting. The meeting will be held via Zoom, starting at 17:15. The preliminary agenda can be found in the summoning e-mail. All propositions will be sent out with the final summoning.

The meeting will amongst other things elect a new premises committee (KAOS), Student Division magazine (GP), speaker of the Student Division meeting and auditor of the Student Division.

To be able to join the meeting, you will have to register in advance to the meeting with your full name and e-mail via this link: https://chalmers.zoom.us/meeting/register/u5Itde-hqTgqGtTpb2zRCBdKr012w2QSXo6a
After registering, you will receive a confirmation email containing information about joining the meeting.

Please note that alcohol as usual is prohibited at the meeting, even though it’s digital. The meeting will be held in Swedish, but it’s possible to submit and discuss motions in English. If you have any questions regarding the Student Division meeting, the Student Division in general, or want to submit a motion to the meeting, feel free to contact the Student Division Board at styret@kfkb.se or join our “Talk with the Student Division Board” May 6th at 12:00. Here is the link to the facebook event: https://www.facebook.com/events/690480398447497/.

See you online!

Vårmötet 2020 // Spring Meeting 2020