Bt2

Vill du bidra med material (t.ex. föreläsningsanteckningar eller sammanfattningar)? Maila Studienämnden på notes@kfkb.se!

Gammal

Läsperiod I

KFK163 Fysikalisk kemi
TMS146 Grundkurs i matematisk statistik

Läsperiod II

KAA060 Transportprocesser
TMA683 Tillämpad matematik

Läsperiod III

KFK176 Kolloid- och ytkemi
KMB041 Metabolism och teknisk mikrobiologi
KMG050 Cell- och molekylärbiologi 2

Läsperiod IV

EEM066 Electricitetslära med Biomedicinsk teknik
KKM081 Biokemisk miljövetenskap
KMB041 Metabolism och teknisk mikrobiologi