Läsperiod I

KBT250 Kemi med biokemi
MVE460 Envariabelanalys och analytisk geometri

Läsperiod II

KBT250 Kemi med biokemi
MVE465 Linjär algebra och analys fortsättning

Läsperiod III

KBT250 Kemi med biokemi
MVE470 Flervariabelanalys

Läsperiod IV

FTF195 Mekanik
UCM010 Inledande cell- och molekylärbiologi