Sökperioden för LP2 har börjat!/Applications for study period 2 have opened!

(English below)

Hej Sektionen!

Ansökan till kommittéer och utskott som väljs in LP2 har nu öppnat! Denna läsperiod kommer inval av bØf, KfKb6, Ernst och Styret att beredas av valberedningen. Styret kommer även att välja in nya övriga ledamöter till SnKfkb och Ernst. Vill du söka någon av kommittéerna ovan så fyll en söklapp och antingen lämna den i brevlådan utanför styretrummet eller maila den till valberedning@kfkb.se. För ansökningar till övriga ledamöter till SnKfkb och Ernst, vänligen skicka en skriftlig ansökan till styret antingen via brevlådan eller styret@kfkb.se. Söklappar hittar du här eller på anslagstavlan utanför GT/Spritis!


Hello Student Division!

Applications for student division committees elected in study period 2 have now opened! This period elections of bØf, KfKb6, Ernst and Styret will be prepared by the election committee. The student division board will also elect new members for SnKfKb and Ernst. If you wish to apply for any of the committees above, please fill out an application form and post it in the mail box outsida the study division board room or mail it to valberedning@kfkb.se. To apply for SnKfKb and Ernst please do so by leaving a written application either in the mailbox or by sending it io styret@kfkb.se. Application forms can be found here or on the pinboard outside GT/Spritis! Please note that to be elected into a committee you must be able to speak Swedish. 

Sökperioden för LP2 har börjat!/Applications for study period 2 have opened!