Ordförande
Vice Ordförande
Kassör
Arbetsmarknadsansvarig
Informationsansvarig
SAMO
Utbildningsansvarig
Kontakt
Jakob Karlsson
Josefin Nilsson
Jonatan Gastaldi
Fanny Malmgren
Christian Åkesson
Johanna Fredriksson
Martina Olsson
ordf[at]kfkb.se
viceordf[at]kfkb.se
kassor[at]kfkb.se
ama[at]kfkb.se
info[at]kfkb.se
samo[at]kfkb.se
ua[at]kfkb.se
styret[at]kfkb.se

Vi är styret. Om ni har några frågor gällande sektionen så tveka inte att höra av er, vi finns här för er!

Ni kan även följa vår sektions arbete på bland annat Facebook och Instagram.

Ordförande: Jakob Karlsson

Vice ordförande: Josefin Nilsson

Arbetsmarknadsansvarig: Fanny Malmgren

Informationsansvarig: Christian Åkesson

SAMO: Johanna Fredriksson

Utbildningsansvarig: Martina Olsson