Ordförande
Vice Ordförande
Kassör
Informationsansvarig
SAMO
Arbetsmarknadsansvarig
Utbildningsansvarig
Kontakt
Gustav Eriksson
Hanna Johansson
Martin Andersson
Tage Berdenius Norström
Leon Larsson
Malin Stenbom
Alexander Back
ordf[at]kfkb.se
viceordf[at]kfkb.se
kassor[at]kfkb.se
info[at]kfkb.se
samo[at]kfkb.se
ordf[at]ernst.kfkb.se
ua[at]kfkb.se
styret[at]kfkb.se

Vi är styret. Vi tar hand om er.

Ni kan även följa vår sektions arbetet på bland annat Facebook