• KfKb-sektionen 2019. Foto: Julia Cramstedt

Anmälan till intervjuer med Valberedningen!

Nu är det dags att söka till sektionskommittéer inför läsperiodens sektionsmöte. De kommittéer och utskott som väljs in denna period är sektionens Mottagningskommitté bØf, Sexmästeri KfKb6, Arbetsmarknadsutskott ERNST, Studienämnd SnKfKb och Sektionsstyrelse Styret. Valberedningen valbereder bØf, KfKb6, Styret och ERNSTs kassör. För att anmäla sig till intervju med valberedningen, lämna in ansökningslappen som ni fått ut per mail eller hämta den från anslagstavlan utanför Gastown. Söker du