Motionsskrivarlunch! / Pleading-writing lunch!

[English below]

Har du något du vill förändra med sektionen? Eller en rolig idé för dig och dina sektionsmedlemmar? Allt du behöver är en idé så kan vi hjälpa dig med resten:)

Under lunchen måndagen den 3e december (3/12) kommer vi från KfKb-styret att sitta i KS2 och bjuda på fika och hjälpa dig som vill skriva en motion eller en äskning. Har du något annat du vill prata med oss om är du självklart också välkommen!

– En motion kan du skriva om du vill lyfta ett beslut till sektionen. Detta beslut kan röstas igenom på sektionsmötet av sektionens medlemmar.

– En äskning kan du skriva om du behöver pengar för ett inköp eller för att genomföra en idé som är till för sektionen. En äskning röstas igenom av sektionsstyrelsen.

Vem som helst som är medlem i sektionen kan skriva motioner och äskningar. Det är nya förslag och projekt som gör vår sektion bättre och roligare!

Hoppas vi ses där!

//Styret-18

——————————————————————-

Do you have something you want to change with our student division? Or a fun idea for you and your fellow student division members? All you need is an idea, and we can help you with the rest! 🙂

We from the student board invite students from KfKb to some fika and the chance to get help writing pleadings and request for funds. This will be during lunch on Monday the 3rd of December (3/12) in KS2. If you have something else you would like to discuss with us, you are of course welcome as well.

– You can write a pleading if you want to bring forward an idea for a change to the student division. This decision will be taken to a vote during the student division meeting.

– You can write a request for funds if you need money for a purchase or for carrying through an idea that is directed to the student division. This request can be granted by the student division board.

Anyone from the student division can write pleadings and requests for funds. It’s new ideas and projects that can make our student division better and more fun!

Hope we’ll see you there!

// The Student Division Board -18

Motionsskrivarlunch! / Pleading-writing lunch!