bØf: Mottagningskommittén

Ordförande

Sponschef

Nolluppdragschef

Evenemangschef

pHadderchef

Infochef

Kassör

Kontakt

Marcus Rasmussen

Emma Annlöv

Lova Wilske

Andrea Clausen Lind

Emma Stavås

Johanna Lönnermark

Jonatan Larsen

b0f[at]kfkb.se

bØf är sektionens mottagningskommitté. Det är deras uppgift att ansvara för alla nya KfKb-teknologer vid läsårets start och se till att de får en så bra början på Chalmers som möjligt.