bØf: Mottagningskommittén

Ordförande: MoS

pHadderchef: Dolly

Infochef: Bengt

Ø-uppdragschef: Nemo

sPRonschef: Ørgas

Kassör: Alt

Matchef: Hobbe

bØf är sektionens mottagningskommitté. Det är deras uppgift att ansvara för alla nya KfKb-teknologer vid läsårets start och se till att de får en så bra början på Chalmers som möjligt. Kika gärna in på vår facebook!