bØf: Mottagningskommittén

Ordförande: Bøom

pHadderchef: Sunny

Infochef: Saffran

Ø-uppdragschef: Brasken

sPRonschef: Saxon

Kassör: Brutus

Evenemangschef: Bambi

bØf är sektionens mottagningskommitté. Det är deras uppgift att ansvara för alla nya KfKb-teknologer vid läsårets start och se till att de får en så bra början på Chalmers som möjligt. Kika gärna in på vår facebook!