Galaxposten: Sektionstidningen

IMG_5568

Chefredaktör

Redaktör

Skribent

Skribent

Skribent

Skribent

Skribent

Kontakt

John Sandgren

Lovisa Eriksson

Lina Andreasson

Virena Nassif

Leo Benson

Harald Olivegren

Erik Gingsjö

gp[at]kfkb.se

GP-redaktionen skriver och sammanställer KfKb-sektionens största (och enda) tidning: Galax-Posten! Denna innehåller allt av intresse till medlemmar av sektionen, från sittningsreportage till intervjuer med föreläsare. Tidningen utkommer en gång per läsperiod.

För att hitta tidigare nummer av GP se här, för att komma till vår facebooksida, klicka här!