Galaxposten: Sektionstidningen

Chefredaktör

Skribent

Skribent

Kontakt

Camilla Eriksson

Sebastian Persson

Vera Strandvik

gp[at]kfkb.se

GP-redaktionen skriver och sammanställer KfKb-sektionens största (och enda) tidning: Galax-Posten! Denna innehåller allt av intresse till medlemmar av sektionen, från sittningsreportage till intervjuer med föreläsare. Tidningen utkommer en gång per läsperiod.

För att hitta tidigare nummer av GP se här.