Ernst: Sektionens arbetsmarknadsutskott

Ordförande

PR & IT ansvarig

Kassör

Projektledare KARM

Mentorskapsansvarig

Evenemangsansvarig

Kontakt

Fanny Malmgren

Karin Ytterberg

Wenjin Yuan

Kevin Rylander

Matilda Eriksson

Julia Benson

Ernst[at]kfkb.se

Ernst är sektionens arbetsmarknadsutskott. Vi är de som ser till så att ni får en inblick i livet efter Chalmers redan under er studietid. Enligt legenden kommer vårt namn från en fisk i serien Gaston, vars huvudperson var sektionens tidigare skyddshelgon, alltså inte Ernst Kirschsteiger vilket är lätt att tro.
Vi brukar fixa studiebesök, lunchföreläsningar, mingelkvällar, mm. Vi arrangerar även en arbetsmarknadsmässa, KARM, för kemisektionerna på Chalmers tillsammans med kemisektionens arbetsmarknadsutskott, KARG. KARG är några ni ofta kommer stöta på tillsammans med oss. Vill ni läsa mer om oss kan ni gå in på vår gemensamma hemsida.
Simma lugnt!