Ernst: Sektionens arbetsmarknadsutskott

Ernst är sektionens arbetsmarknadsutskott. Vi är de som ser till så att ni får en inblick i livet efter Chalmers redan under er studietid. Enligt legenden kommer vårt namn från en fisk i serien Gaston, vars huvudperson var sektionens tidigare skyddshelgon, alltså inte Ernst Kirschsteiger vilket är lätt att tro.
Vi brukar fixa studiebesök, lunchföreläsningar, mingelkvällar, mm. Vi arrangerar även en arbetsmarknadsmässa, KARM, för kemisektionerna på Chalmers tillsammans med kemisektionens arbetsmarknadsutskott, KARG. KARG är några ni ofta kommer stöta på tillsammans med oss. Vill ni läsa mer om oss kan ni gå in på vår gemensamma hemsida.
Simma lugnt!

Ordförande (arbetsmarknadsansvarig i styret)

Sara Mårtenson, BT-15

Min post har två roller vilket gör det dubbelt så roligt! Man väljs in som arbetsmarknadsansvarig i KfKb-styrelsen och får då ett arbetsmarknadsutskott att arbeta tillsammans med, vilket är Ernst. Min roll i Ernst är att leda mötena och styra vårt arbete framåt. I Ernst jobbar vi mycket tillsammans och mitt uppdrag blir att delegera uppgifter och stödja de olika posterna i Ernst.

Vice Ordförande samt PR-/IT-ansvarig

Veronika Knudsen BT-15

Mitt jobb som vice ordförande och PR/IT-ansvarig är mycket varierat, men mitt huvudsakliga ansvar är att nå ut till alla på sektionen med information. Detta gör jag via mejl, affischering och främst via sociala medier som Facebook och Instagram. Jag ansvarar även för att skriva KARM-katalogen till vår årliga arbetsmarknadsmässa som äger rum i november. Sist men inte minst ser jag till att Ernst och KARGs hemsida ser presentabel ut och att den uppdateras.

Kassör/ekonomiansvarig

Sebastian Persson, Bt-15

 

Som kassör ansvarar jag för ekonomin och ekonomiska frågor inom utskottet. Arbetet består av att skicka ut och betala en massa fakturor, men också av att bokföra och skriva budget. Som kassör stöter man också på väldigt intressanta utmaningar, som företag som undrar om vi är F-skatt till företag. Problem som dessa lär man sig och utvecklats väldigt mycket.

Projektledare KARM

Gustav Hermansson, Bt-15

Som projektledare arbetar jag tillsammans med ordföranden för Ernst&KARG för att verkställa vår stora arbetsmarknadsmässa KARM. Det innebär mycket kontakt med företagen, planera mat, monterplacering och allt som hör dagen till. Glöm inte bort att komma förbi och prata med företagen som ställer ut!

Mentorskapsansvarig

Matilda Lidfeldt, Bt-16.

Jag är mentorskapsansvarig för Ernst, vilket betyder att jag hjälper studenter, som läser tredje året eller master, på sektionen att hitta en passande mentor ute i arbetslivet och ordnar olika evenemang för dem att få möjlighet att träffas och prata.

Eventansvarig

Sofia Johansson, BT-16.

Jag sitter som eventansvarig och är som namnet avslöjar huvudansvarig för lite olika evenemang som Ernst anordnar. Det kan till exempel handla om studiebesök eller lunchföreläsningar.