Information about up-coming events//Information om kommande evenemang

🖤Kära sektionsmedlemmar!💚 [English below]


Vi måste tyvärr meddela att ET-rajet lördag 21/3 samt Pubrundan 26/3 kommer att ställas in. Efter samtal med de berörda kommittéerna har vi gemensamt kommit fram till att detta är en nödvändig åtgärd för att inte bidra till eventuell spridning av viruset covid-19. Under båda dessa arrangemang rör sig många personer på en liten yta och vi anser att det är en risk vi inte vill ta.
Tack för visad förståelse.
————————————————————————————————————-

Dear members of the Student Division!
We regret to inform you that we have decided to cancel the After-exam party March 21st and the Pub Crawl March 26th. After discussion with the committées we mutually agreed that it is a necessary precaution to take, as to not contribute to the spread of the covid-19 virus. During both of these events, a lot of people are gathered in a small space which is a risk we do not want to take at the moment.
Thank you for understanding.

Information about up-coming events//Information om kommande evenemang