Höstmötet 2020 // Autumn Meeting 2020

🖤 Ärade sektionemedlemmar! 💚 [English below]

Onsdagen den 7 oktober är det dags för läsårets första sektionsmöte, även kallat Höstmötet.

Mötet hålls via Zoom med start kl 17:15.

Den preliminära agendan finns i den preliminära kallelsen (mail). Alla propositioner kommer bifogas den slutgiltiga kallelsen.

Under mötet kommer bl.a. Valberedning, Balkommitté, Luciaansvarig samt Lussebulle att väljas. 

För att kunna medverka på mötet måste du registrera dig till mötet i förväg med ditt fulla namn och e-mail via denna länk.

Efter att du har registrerat dig kommer du få ett bekräftelsemail med information om hur du kan medverka på mötet.

Notera att alkohol som valigt inte är tillåtet på mötet, även om det sker digitalt. Om du har några frågor om mötet, sektionen eller om du vill lägga fram en motion, kontakta Styret via styret@kfkb.se eller dyk upp på vår “Snacka med styret”-lunch den 28 september kl. 12 i KE.

Hoppas vi ses online!

——————————————————————————————

🖤 Dear Members of the KfKb Student Division! 💚

Wednesday the 7th of October it is time for the first Student Division Meeting of this year of studies, also called the Autumn Meeting. The meeting will be held via Zoom, starting at 17:15. The preliminary agenda can be found in the summoning e-mail. All propositions will be sent out with the final summoning.

The meeting will amongst other things elect a Ball Committé, an Election Committé, Lucia responsible and “Lussebulle”. 

To be able to join the meeting, you will have to register in advance to the meeting with your full name and e-mail via this link.

After registering, you will receive a confirmation email containing information about joining the meeting.

Please note that alcohol as usual is prohibited at the meeting, even though it’s digital. 

The meeting will be held in Swedish, but it’s possible to submit and discuss motions in English. If you have any questions regarding the Student Division meeting, the Student Division in general, or want to submit a motion to the meeting, feel free to contact the Student Division Board at styret@kfkb.se or join our “Talk with the Student Division Board” September 28th at 12:00 in KE.

See you online!

Höstmötet 2020 // Autumn Meeting 2020