Designa dörrarna till GT/Spritis!/Design the doors for GT/Spritis!

Nya dörrar till GT/Spritis! (English below)

Hej Sektionen! Vill du vara med och designa dörrarna till Gastown och Spritköket? Nu har du chansen! Sektionsstyrelsen håller nu i en tävling där ni sektionsmedlemmar kan skicka in era designförslag på hur dörrarna till våra sektionslokaler ska se ut. Sektionens medlemmar kommer sedan få rösta på sitt favoritbidrag och det vinnande bidraget kommer tryckas på en plastfilm som sätts upp på dörren. Nedan följer en lista på krav som gäller för bidrag.

Krav för bidrag:

  • Bidraget ska vara ett färdigt förslag (inga skisser)
  • Namnet på respektive sektionslokal ska stå på dörren
  • Motivet ska vara sektionsrelaterat
  • Bidraget ska följa dörrarnas mått: 205 x 83 cm (obs skriv ingen text de översta 10 cm pga. magneterna som sitter på dörrarna)
  • Skicka gärna in era förslag i digitalt format (obs inget krav)

Vill du skicka in ett bidrag till tävlingen så kan du göra det antingen genom att lämna ditt förslag i sektionens brevlåda eller maila ditt bidrag till styret@kfkb.se. Glöm inte att skriva ditt namn bifogat med det du skickar in. Sista dagen att skicka in era bidrag är söndagen den 31e mars. Ta chansen att bidra till sektionen med något som kommer att glädja och finnas kvar länge! Tänk även på att oseriösa bidrag ej kommer vara med i röstningen.

Hälsningar,

Styret

——————————————————————————————————————————————————–

New doors for GT/Spritis!

Hello Student Division! Do you want to have a part in designing the doors for Gastown and Spritköktet? Now is your chance! The Student Division board are holding a contest for how the doors for how the doors to our student premises will look like. Student Division members will then be able to vote for their favourite contest entry and the winning entry will be printed on plastic film and be put up on the door. Below follows a list of requirements for entries.

Requirements for entries:

  • The entry shall be a finished proposal (no sketches)
  • The name of each respective student premise room shall be on the door (Gastown and Spritköket)
  • The motive shall be related to the Student Division
  • The entry shall follow door measurements: 205 x 83 cm (make sure not to write letters on the top 10 cm of the door because of the door magnets)
  • We glady accept entries in digital format (not a requirement)

If you want to send in a proposal you can do so either by leaving it in the Student Division mail box or by sending it to styret@kfkb.se. Do you not forget to leave your name on your entry. The last day to send in a contest entry is the 31st of March. Take the chance and contribute with something that will deligt and be around for a long time. Please note that only serious entries will be part of the contest.

Sincerely,

The Student Division Board

Designa dörrarna till GT/Spritis!/Design the doors for GT/Spritis!