Anmälan till intervjuer med Valberedningen!

Nu är det dags att söka till sektionskommittéer inför läsperiodens sektionsmöte. De kommittéer och utskott som väljs in denna period är sektionens Mottagningskommitté bØf, Sexmästeri KfKb6, Arbetsmarknadsutskott ERNST, Studienämnd SnKfKb och Sektionsstyrelse Styret.

Valberedningen valbereder bØf, KfKb6, Styret och ERNSTs kassör. För att anmäla sig till intervju med valberedningen, lämna in ansökningslappen som ni fått ut per mail eller hämta den från anslagstavlan utanför Gastown. Söker du flera kommitteer eller utskott så fyller du i en blankett för varje och kommer kallas till intervju för varje sökning. Vid intresse av övriga poster i ERNST och i SnKfKb är det Styret som sköter valprocessen. För frågor kontakta Styret på styret@kfkb.se.

Anmälningsblanketten ska vara valberedningen tillhanda senast söndag läsvecka 4 (26/11) klockan 18.00 i sektionens brevlåda, som hänger i korridoren utanför styretrummet på plan 1. Korridoren hittas bakom dörren till höger om trappan i studiecentrat plan 1. Anmälan är inte bindande. För att minimera handläggningsarbetet kommer alla anmälningar som av valberedningen anses vara icke-seriösa att sållas bort, lämna därför endast in seriösa anmälningar.

Efter detta kommer ni meddelas er intervjutid av Valberedningen. Se intervjun som ett trevligt samtal på 15 minuter där ni har möjlighet att berätta om er själva och ställa frågor.
Intervjuerna kommer att hållas efter skoltid läsvecka 5. Tider skickas ut via e-post till alla sökande söndag läsvecka 4 (26/11). Kom ihåg att fylla i tider ni inte kan genomföra intervju på anmälningsblanketten! 
Har ni övriga frågor om intervjuer eller administrativa frågor är det bara att maila oss på valberedning@kfkb.se eller fråga oss personligen!
Anmälan till intervjuer med Valberedningen!