Adventsmötet/Student Division Advent Meeting!

Ärade sektionsmedlemmar!

Onsdagen den 12 december, klockan 17.45 i KE, är det dags för adventmötet, årets sista sektionsmöte. Under sektionsmötet kommer inval av nästa års styrelse, mottagningskommitté och sexmästeri att behandlas.

Det kommer som vanligt att serveras mat innan mötet och fika kommer att serveras i pausen i mitten av mötet. Kom ihåg att mötet är helt alkoholfritt.

Det kommer även att finnas möjlighet att köpa sektionsmerch, såsom hoodies, frackband osv. på mötet!

Hoppas att vi ses där!
_________________________________________________________

Dear members of the Student Division!

Wednesday the 12th of December at 17:45 in KE, it’s time for the Student Division Advent Meeting, the final meeting of the year. During the meeting we will, among other things, elect the next Student Division Board, Student Division Reception Committee and Committee arranging party.

As usual dinner will be served before the meeting and fika during the break. Notation: this is an entire alcoholic free event!
The meeting will be held in Swedish but motions/pleadings may be submitted and discussed in English!

You will also have the opportunity to buy the famous Student Division hoodie etc in the break!

Hope to see you there!

Adventsmötet/Student Division Advent Meeting!