Adventsmötet 2020 // Advent Meeting 2020

[English below] Ärade sektionsmedlemmar! 💚🖤

Onsdagen den 9e december är det dags för årets sista sektionsmöte, även kallat adventsmötet.

Mötet hålls via Zoom med start kl 17:15.

Den preliminära agendan finns i den preliminära kallelsen (mail). Alla propositioner kommer bifogas den slutgiltiga kallelsen.

Under sektionsmötet kommer bland annat val av Styret, bØf, ordförande & kassör i Ernst, revisor samt BTS-styrelse genomföras. Som tidigare meddelats kommer val av KfKb6 och G6 att skjutas upp till LP3. Information hur detta kommer ske rent formellt bifogas den slutgiltiga kallelsen.

För att kunna medverka på mötet måste du registrera dig till mötet i förväg med ditt fulla namn och e-mail via följande länk: https://chalmers.zoom.us/…/u5AkduuhqjksGNL5cNfNqnFYf…

Efter att du har registrerat dig kommer du få ett bekräftelsemail med information om hur du kan medverka på mötet.

Notera att alkohol som vanligt inte är tillåtet på mötet, även om det sker digitalt. Om du har några frågor om mötet, sektionen eller om du vill lägga fram en motion, kontakta Styret via styret@kfkb.se.

Vi ses online!
—————————————————————-

Dear members of the KfKb Student Division! 💚🖤

Wednesday the 9th of December, it’s time for the last Student Division meeting of the year, also called the Advent Meeting.

The meeting will be held via Zoom, starting at 17:20.

The preliminary agenda can be found in the summoning e-mail. All propositions will be sent out with the final summoning.

The meeting will amongst other things elect a new Student Divison Board (Styret), reception committée (bØf), president and treasurer for the labor market committée (ERNST), auditor as well as representatives for BTS. As sent out a few weeks ago, the election of KfKb6 and G6 will be moved to SP3. More information about how this will be done formally will be sent out with the final summoning.

To be able to join the meeting, you will have to register in advance to the meeting with your full name and e-mail via this link: https://chalmers.zoom.us/…/u5AkduuhqjksGNL5cNfNqnFYf…

After registering, you will receive a confirmation email containing information about joining the meeting.

Please note that alcohol as usual is prohibited at the meeting, even though it’s digital.

The meeting will be held in Swedish, but it’s possible to submit and discuss motions in English. If you have any questions regarding the Student Division meeting, the Student Division in general, or want to submit a motion to the meeting, feel free to contact the Student Division Board at styret@kfkb.se.

See you online!

Adventsmötet 2020 // Advent Meeting 2020